Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

1- İstanbul’daki Nevşehirli bürokrat ve işadamlarını bir araya getirmek, Nevşehirliler arasında yakın bağlar kurarak iletişimi güçlendirmek,
2- Nevşehir’deki kurumlar ve Derneğimizin arasında koordinasyonu sağlamak ve ortak projeler geliştirilmesini temin etmek
3- İşverenlerin ticari, bürokratların mesleki gelişimine katkıda bulunmak, marka şehir ve marka şirketler oluşturulmasına destek vermek,
4- Nevşehir’in ve NEVBİAD’ ın yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerine öncülük etmek
5- Nevşehir ve çevresi ile ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel, sağlık, çevre ve sportif konularında bilimsel ve çağdaş çözümler üretmek.
6- Sosyal yaşamın geliştirilmesini sağlamak, bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma
7- İlgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi yönünde çaba gösteren diğer sosyal ve mesleki kuruluşlara destek sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
1- İstanbul’daki Nevşehirli bürokrat ve işadamlarını birbirine tutunarak var olmasını ve kendi geleneklerini unutmadan yaşadığı yere eklenmesini sağlamak, yerel değerlerle başta yaşadıkları iller olmak üzere Türkiye ve küresel dünyada yer almak.
2- NEVBİAD olarak, yerel ve evrensel değerlere sahip, azim ve kararlılıkla hizmet eden, dürüst, dinamik, çalışkan, girişimci, gelişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haline getirecek iş adamları ve bürokratlar kuşağı oluşturmaktır.
3- Ülkemizin ve Nevşehir’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
4- Sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin, yaygınlaşmasına çalışmak, bürokrat ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci, niteliklerini geliştirmek.
5- Güçlü bir Türkiye ve dünya kenti Nevşehir’in oluşması için Nevşehirli işadamları ile bürokratlar olarak çaba sarf etmek.